Tím marketing

9

Pomôže MLM lídrovi, naštartovať aktivitu svojej siete na autopilot:

  • nábor nových partnerov do siete
  • duplikácia
  • generovanie klientov

…a omnoho viac

Cena za 1 užívateľa je 1€ za mesiac. Minimálne pre 9 užívateľov. Ak potrebujete pre viac ako 9 užívateľov, vyberte si taký počet aplikácií, aký Vám vyhovuje /1 aplikácia pre 9 uźívateľov, 2 aplikácie pre 18 užívateľov atď/